Samde i bompengeprinsipp

Eit tunglest dokument, forbunde med stor grad av usikkerhet. Politikarane i saksgruppe for næring og utvikling i Sund såg likevel ikkje anna råd enn å senda fylkeskommunen sitt forslag til prinsipp for bompengebetaling på det nye Sotrasambandet vidare til kommunestyret. Continue reading «Samde i bompengeprinsipp»

Dagens sleivspark IV – Mot folk flest

Erna (H) vil framskunda store vegprosjekt, som bru over Bjørnefjorden, ved å ta i bruk bompengar og offentleg – privat samarbeid. Siv (FrP) er ikkje samd. Med Høgre vil det jo verta lågare skatt til dei rike og høgare utgifter for folk flest… Continue reading «Dagens sleivspark IV – Mot folk flest»