Aukar låneeksponringa mot Oslo Børs

Berre vel tre månadar etter at Fjell kommune debuterte på Oslo Børs, hentar kommunen pengar til eit nytt lån same staden. Les: Fjell henta finansiering på Oslo Børs Dette siste lånet er på 130 millionar kroner, og har ei løpetid på to år. Renta ved låneopptaket er sett til 1,24 prosent.

Les meir

Hordaland fylkeskommune går på børs

Når det offentlege sine investeringsbehov overgår utlånsgrensa i Kommunalbanken, og alarmklokken kimer i Riksrevisonen, er Oslo Børs nærast. Hordaland fylkeskommune er nummer to på lista over nye offentlege obligasjonsutstedarar med størst låneopptak i år.

Les meir

Alle gode ting er tre

Risikovillige investorar med brennheit tru på rekyl i marknaden for offshore-fartøy har i dag siste sjanse til å gjera ei kule i obligasjonslånet til Atlantic Offshore AS på Oslo Børs.

Les meir