Vil opna for midlertidig tilsetjing

Arbeidstakarorganisasjonane protesterer mot at Øygarden kommune skal kunna lysa ut ledige stillingar midlertidig i tida fram mot kommunesamanslåinga.

Les meir

Innbyggjarinitiativ med krav om folkerøysting

Aud Karin Oen (SV) i Øygarden er lei politikarar som bryt valløfta sine.  Innbyggjarinitiativet med krav om folkerøysting om kommunesamanslåing ha fått nok underskrifter til at kommunen må behandla saka.

Les meir

Barnevernet sviktar

Øygarden kommune har mangelfull oppfølging av sentrale rutinar for mottak og vurdering av bekymringsmeldingar til barneverntenesta.

Les meir

Bustadboble i Fjell

Utbyggjarane i Fjell pumpar ut nye bustadar langt raskare enn kva marknaden klarar å svelja unna. Sidan mars har talet på bustadar til sals i kommunen auka med 70 prosent.

Les meir

Har politikken blitt likegyldig?

Valdeltakinga i Fjell låg i år på beskjedne 57,1 prosent. I Sund var den enno lågare, berre 56.5. Har politikarane klart å gjera politikken likegyldig for innbyggjarane?

Les meir

TVØ-Haugetun til Tunnelsyn: – Her skal kommunegrensa gå!

Å sørgja for at Rong vinn konkurransen mot den marknadsstyrte utviklinga på Ågotnes, vert hovudutfordringa for Tverrpolitisk Valliste for Øygarden og listetopp Børge Haugetun etter valet. Kommunesenteret skal rustast opp, dels i samarbeid med private aktørar, den komande fireårs-perioden. Børge Haugetun vil gjerne møta Tunnelsyn på Øygardssida av Svelgen bru – med utsikt – over […]

Les meir

Fleire nyetableringar – færre konkursar

Fjellsokningane toler litt motvind, og har fått opp tempoet når det gjeld nyetableringar. På Askøy og i Øygarden kan det derimot verka som om framtidstrua tok lang sommarferie, viser Tunnelsyn sin gjennomgang av kunngjeringane i Brønnøysundregistra. Når det bles sterkt er det nokon som søkjar naudhavn. Andre byggjer vindmøller. I Fjell, Sund, Øygarden og Askøy […]

Les meir