Prognosemakeri

(Dette innlegget er sendt til BT for publisering. Politisk redaktør Sjur Holsen seier innlegget er interessant, men henviser vidare til debattavdelinga. Der seier dei ja, men så skjer det ingenting…) Det er kostbart å planleggja feil. Likevel er det tilsynelatande ingen som stiller spørjeteikn ved dei stadig meir ekspansive prognosane for folketalsvekst i Bergensområdet. At […]

Les meir