Han kvesser sparekniven

For at drifta av Nye Øygarden skal gå i balanse i 2020 må det kuttast 116 millionar samanlikna med årets rekneskap i dei tre kommunane.

Les meir

52.300 øygardsstrilar i 2040?

Det er knytt stor usikkerhet til folkeveksten dei komande 15 åra. I 2040 kan nye Øygarden kommune ha så mange som 57.600 innbyggjarar – eller vi kan vera berre 48.200.

Les meir

Prognosemakeri

(Dette innlegget er sendt til BT for publisering. Politisk redaktør Sjur Holsen seier innlegget er interessant, men henviser vidare til debattavdelinga. Der seier dei ja, men så skjer det ingenting…) Det er kostbart å planleggja feil. Likevel er det tilsynelatande ingen som stiller spørjeteikn ved dei stadig meir ekspansive prognosane for folketalsvekst i Bergensområdet. At […]

Les meir