Kjøper tomt i Sotra Arena

Ved å kjøpa tomta av Straume Messesenter bidreg Fjell kommune til å ordna opp i grunneigartilhøva i tilknyting til Sotra Arena. Men Sotra Sportsklubb kan ikkje rekna med å få dekka sin del av tomtekjøpet av tippemidlar.

Les meir

Rådmannen feilinformerte

Rådmann Steinar Nesse feilinformerte kommunestyret i Fjell då han kom inn på arbeidsmarknadssituasjonen i orienteringa si i dag.

Les meir

Flyktningar skal berga kommuneøkonomien

Å ta mot flyktningar vert god butikk for Fjell. Berre i år vil kommunen få 30 millionar kroner i ulike tilskot. Samanlikna med budsjettet, inneber det eit overskot på 18 millionar, orienterte rådmann Steinar Nesse det avtroppande kommunestyret i dag.

Les meir

Minelagt utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen med Sartor Holding inneber at Fjell kommune må ta opp ekstra lån på 15 millionar kroner alt i 2015 for å finansiera uteromma i det privateigde handlesenteret.

Les meir

Rådmannen vil kjøpa i Straumehagen – utan anbod

Utbyggjarane har lenge slite med å få seld husværa i den planlagte blokka Straumehagen. No føreslår rådmannen å strekkja ut ei hjelpande hand til Sartor Holding, OBOS og Veidekke. Kjøpet fell utanfor kravet om anbod på offentlege innkjøp, hevdar rådmannen.

Les meir

OPS-avtalen med Lie-gruppen tema i NRK

NRK Hordaland har teke opp problema knytta til utbyggjaraktøren Lie-gruppen AS sin offentleg-privat-samarbeidsavtale (OPS) med Fjell kommune om planlegginga av Bildøy Hyttelag sine eigedomar på Nordre Bildøy.

Les meir

Dagens sleivspark: Utbyggjar Region Bergen

Fjell kommune bør kutta dei 300.000 kronene vi har gjeve i årleg tilskot til Business Region Bergen, tilrår rådmann Steinar Nesse i forkant av behandlinga av budsjettet for 2015.

Les meir