-Golta ein ideell plass

Nærleiken til kysten og rikeleg tilgang på friskt vatn er største konkurransefortrinnet for dei som ønskjer å satsa på landbasert oppdrett, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP). I dag var han på synfaring på Golta.
Continue reading «-Golta ein ideell plass»