Arbeidsløyse over snittet i Hordaland

Arbeidsløysa i Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ligg over snittet i Hordaland, viser julitala frå NAV. Ledigheten rammar ikkje berre dei tradisjonelle offshoreyrka.

Les meir

Få einebustadar å velja mellom

Dei som ønskjer å kjøpa bustad i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kan for tida velja og vraka mellom nær 500 bustadar. Nye leiligheter dominerer marknaden. Særleg Fjell har verkeleg fått bustadbygginga på skinner.

Les meir

Sponheim ser skilnadane

Fylkesmann Lars Sponheim føreslår ei ordning med kommunedelstyre for å jamna ut skilnadane i folketal og økonomi mellom Fjell, Sund og Øygarden i ein eventuell framtidig storkommune.

Les meir