Trur kunnskapsklynge er rett svar

Dei har litt å kjempa mot, dei som skal planleggja den nye Sotra vidaregåande. Kan etablering av ein kunnskapsklynge motverka at dei flinke elevane søkjer seg vekk, og hindra at 40 prosent av dei som byrjar fell frå i løpet av skuletida? Continue reading «Trur kunnskapsklynge er rett svar»

Ordføraropprør mot sentraliseringa

Regionrådet for Fjell, Sund og Øygarden håpar å mobilisera samtlege av Bergen sine nabokommunar til opprør mot det dei oppfattar som sterke sentraliseringstendensar i høyringsutkastet til regional areal- og transportplan. Continue reading «Ordføraropprør mot sentraliseringa»