Kommentar: Det mest misbrukte ordet

Planleggjarane ser ikkje at innbyggjarar, tilflyttarar, politikarar, grunneigarar, utbyggjarar og dei sjølv vil ha svært ulike oppfatningar av kva som må til for å gjera ein stad som Straume ”attraktiv”. Continue reading «Kommentar: Det mest misbrukte ordet»