Påske-cruise

Det var mykje gromlyd å høyra då torsdagsklubben på Rong køyrte kortesje skjærtorsdag.

Les meir

Julebad for Haugetun

Avtroppande ordførar Børge Haugetun innvia den nye marinaen på Rong med eit skikkeleg plask.

Les meir

Utsette tomtesalet

For rimeleg? For dyrt? eller kanskje kremtomten i sjøkanten på Rong burde ha vore lyst ut på den offentlege marknaden?

Les meir

Vil ha kortreist stein til fjordpark

Kommunestyret i Øygarden forkotterer den komande diskusjonen om sentrumsplanen for Rong. Sør for rådhuset skal kortreist stein verta fjordpark.

Les meir

Skrinlegg kontroversiell omsorgsinstitusjon

Utan støtte frå brukarane sine interesse-organisasjonar vil ikkje Husbanken bidra med finansiering til omsorgsinstitusjonen Hjeltefjorden leilegheitssenter i Øygarden. No vil formannskapet skrinleggja planane og overføra midlane til Hjeltefjorden Arena.

Les meir