TVØ-Haugetun til Tunnelsyn: – Her skal kommunegrensa gå!

Å sørgja for at Rong vinn konkurransen mot den marknadsstyrte utviklinga på Ågotnes, vert hovudutfordringa for Tverrpolitisk Valliste for Øygarden og listetopp Børge Haugetun etter valet. Kommunesenteret skal rustast opp, dels i samarbeid med private aktørar, den komande fireårs-perioden. Børge Haugetun vil gjerne møta Tunnelsyn på Øygardssida av Svelgen bru – med utsikt – over […]

Les meir