Alt som kan gå gale

Ekstremvind, skipshavari, terror, sabotasje og datainnbrot. ROS-analysen for nye Øygarden kommune skal ta høgde for alt som kan utgjera ein risiko for innbyggjarane.

Les meir