Avslører planane for Bildetangen

Etter 14 år og 50 millionar kroner i investeringar, byrjar Liegruppen AS omsider å sjå første delmålet i planlegging av gigantutbygginga på Bildetangen innan rekkevidde.

Les meir

Kommentar: Vekkelsesmøte for Bymisjonen

Det kan av og til vera vanskeleg å leva opp til myten om den objektive journalist. Seminaret om Sotra Kystby er eit ferskt døme på at mine personlege verdiar kan gjera opprør mot blindt å referera andre sine planar og synspunkt. Dess betre innblikk eg får i tankesettet til sentrale aktørar – di meir framstår […]

Les meir

Dagens sleivspark: Skit og kanel

Dei som ønskjer å skjelna mellom skit og kanel i den økonomiske politikken i Fjell om dagen, treng meir enn eitt par briller.

Les meir

Opprør i Bildøy Hyttelag

I Bildøy Hyttelag er dei opprørt over Liegruppen sin avtale med Fjell kommune om å betala tilskot til utarbeidinga av områdereguleringsplanen for hytteområdet. At rådmann Steinar Nesse inngår ein slik avtale på kommunen sine vegne, har dei vondt for å skjøna.

Les meir

Kutt for dei svakaste, skjermar Høgrekameratane

Rådmann Steinar Nesse i Fjell har identifisert det han meinar er ikkje lovpålagte oppgåver til ein samla kostnad på 19,7 millionar kroner. Ikkje uventa står oppvekst, pleie og omsorg lettast til for hogg. Utgifter til å utvikla overordna planar på vegne av Høgrekameratar som Einarsen og Lie er haldne utanfor oversikten.

Les meir

Dagens sleivspark II – Strandsonevinnar

Arne Franck-Petersen og dei andre grunneigarene i Isbragdet hyttelag på Knappskog er fortvila. Dei får ikkje lov til å byggja terasse til hyttene i LNF-området. Har ingen fortalt dei at dei einaste som vert betrudd å utføra oppdrag i strandsona her i Fjell er Einarsen og Lie, også mobile steinknuseverk?

Les meir

Med rett til å meina!

Eg vil gjerne få gratulera VestNytt! Med oppslaget om at ingen protesterer mot Lie-gruppen sine utbyggingsplanar på Nordre Bildøy, har de i redaksjonen i VN klart å vekkja fleire kritiske røyster på Straume enn de har klart å spora opp på eiga hand dei siste åra.

Les meir

Betalt PR frå VestNytt

Det var med undring eg las omtalen i VestNytt sist laurdag frå informasjonsmøtet om Bildøyna/Sotra kystby. Var journalisten og eg verkeleg på same møtet?

Les meir