Liegruppen vert nøydd til å søkja

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) ser ingen grunn til å endra reglane for bruk av leigefartøy i fiskerinæringa, slik Liegruppen har oppfordra om.

Les meir

Fryktar risiko i OPS-kontrakt

Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) har ikkje noko snarleg trøyst å tilby dei som helst hadde sett at gravemaskinene kjem i gang med arbeidet på nytt Sotrasamband fort som f***.

Les meir

– Solvik-Olsen held Sotrastrilen for narr

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen eksperimenterer med OPS på Sotrasambandet utan at det fører til auka framdrift eller reduserte kostnadar, hevdar Ruth Grung (A).

Les meir

Prognosemakeri

(Dette innlegget er sendt til BT for publisering. Politisk redaktør Sjur Holsen seier innlegget er interessant, men henviser vidare til debattavdelinga. Der seier dei ja, men så skjer det ingenting…) Det er kostbart å planleggja feil. Likevel er det tilsynelatande ingen som stiller spørjeteikn ved dei stadig meir ekspansive prognosane for folketalsvekst i Bergensområdet. At […]

Les meir