– Er eg habil?

Dagleg leiar, styremedlem og aksjonær Ernst Morten Einarsen i Sartor Storsenter AS og Sartor Holding AS tok sjølv opp spørsmålet om eigen habilitet då formannskapet i Fjell behandla saka om auke i eigedomsskatten for næring, verk og bruk i 2019. Continue reading «– Er eg habil?»

Kontrollerer verdiar for fire milliardar

Sartor Holding AS og Olav Thon Eiendom ASA ryddar i selskapsstrukturen kring Sartor Storsenter AS. Fram trer ein lokal eigedomsgigant som kontrollerer samla verdiar på fire milliardar kroner. Continue reading «Kontrollerer verdiar for fire milliardar»