Posisjonen tok kontroll over Kontrollutvalet

I kommunestyret tok Høgre og Arbeidarpartiet kontroll over kva saker Kontrollutvalet i Fjell skal kikka nærare på. Nokon kontroll av rutinane for tryggleik og beredskap, eller for bruken av tippemidlane og tomtetilhøva i Straume Idrettspark AS, var mellom dei temaene posisjonen ikkje ville vita av.

Les meir