CO2-fangst og lagring – større enn olja?

CCB Kollsnes vil vera sentral i starten på ei nasjonal satsing på CO2-fangst og lagring. I ein dagsfersk rapport skisserer Sintef kor mange nye arbeidsplassar som kan koma ut av ei slik satsing.

Les meir

Kan vi læra av Mongstad?

Det er alltid smertefullt å måtta gravleggja eit prosjekt ein har trudd på og kjempa for over lengre tid, avdi det har vist seg å vera eit luftslott. Mongstad-høyringa på Stortinget har vist at erkjenninga av feilvurdering sit langt inne.

Les meir

Kan Sotra-strilen gjenerobra sjøvegen?

I ein kommentar til mitt siste innlegg skisserer Johannes Guddal eit krisescenario der ein tankbileksplosjon gjer Sotra-brua ubrukeleg for all framtid. I mangel av brusamband vil Sotra-strilen sjå seg nøydd til å erobra attende sjøen som ferdselsveg. Ei løysing som vil fungera over all forventning, føreser han.

Les meir