Skip drivne av grøn energi

Eit skip drive av solcelledekk og ”hud” av termoelektriske celler? Ein framtidsvisjon, men slett ikkje utenkjeleg. Eit skip er omgjeve av fornybare energiressursar på alle kantar, og det bør vera mogeleg å bygga skip som i større grad nyttar sol, vind, bølgjer, termisk energi eller hydrogen til framdrift, utfordrar NCE Maritime Cleantech. Les meir