Gjestekommentar: Skolen vår

Vi tror utfordringene med mobbing er såpass store at vi har behov for et mobbeombud i Øygarden kommune også.

Les meir

Vil kutta i skuletilbodet

Få søkjarar gjer at utval for opplæring og helse i Hordaland fylke ønskjer å kutta i tilbodet ved dei vidaregåande skulane på Sotra og Askøy frå hausten av. Totalt 21 klassar ved dei vidaregåande skulane i fylket står på lista over dei tilboda utval for opplæring og helse i Hordaland ønskjer å leggja ned frå […]

Les meir

Får 2,5 millionar til gang og sykkelveg

Elevane ved den nye skulen i Spildepollen skal få trygg skuleveg. Utval for miljø og samferdsle i Hordaland vedtok i dag å løyva 2,5 millionar kroner til gang og sykkelveg med veglys på fv. 202 på strekkja Kausland – Glesnes. På Askøy er det sett av 641.000 kroner til lys og universelt utforma fotgjengarovergang på […]

Les meir

60-meteren på sokkaleisten

Dagpendling i robåt var ein del av kvardagen for Hans Rønnestrand som nytilsett lærar ved gamleskulen i Brattholmen.

Les meir