Skular til å veksa med

Etter saneringa av skulestrukturen og den påfølgjande utbygging av dei attverande skulane står noverande Sund kommune att med fire skular som toler ein større folkevekst i nær framtid.

Les meir

Sender Misjeelevane til Øygarden?

I iveren etter å visa makt og leggja ned skular, gløymte politikarane i Fjell kostnadane med naudsynte ombyggingar av dei attverande skulane. No har KDF fått rekninga for påbygginga av Landro-skulen på nær 60 millionar. Resultatet kan verta at komiteen vel å be Øygarden om lov til å senda elevane frå Turøy og Misje til […]

Les meir