Meklinga stranda på definisjonar

Fjell kommune sitt forsøk på mekling med Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune om etablering av eit 19.000 kvadratmeter stort handelsareal i Smålonane på Straume stranda.

Les meir

Klar til å utfordra fylkesmannen

Forslaget til detaljreguleringsplan for handel langsmed høgspentlinja i Smålonane vert lagt fram for politisk behandling trass i motsegn frå både fylkesmannen og Hordland fylkeskommune.

Les meir

Ja til vaskemaskiner, nei til vaskepulver

”Plasskrevjande handel”, ”volumhandel”, ”detaljvarehandel” og ”daglegvarehandel”. Omgrepa vart slynga over bordet, utan at nokon av dei folkevalde i KPU i Fjell var heilt sikre på kva orda eigentleg inneber.

Les meir