Lemminkäiinen får konsekvensutgreia flytting til Søre Straume

Omsynet til dei 100 arbeidsplassane talte mest då Formannskapet i Fjell med knappast moglege fleirtal tilrådde at Lemminkäiinen får konsekvensutgreia ei eventuell flytting av asfaltverket frå Knarrevik til Industriområdet på Søre Straume. Continue reading «Lemminkäiinen får konsekvensutgreia flytting til Søre Straume»

Ny Ankerhagen-konflikt på Straume

Erik Sakslo klaga på det han trudde var ei bod. Då vart han fortalt at den frittståande ”boden” eigentleg var ei tre etasjar høg blokk som skulle plasserast mindre enn sju meter frå hans eigen husvegg. Continue reading «Ny Ankerhagen-konflikt på Straume»

– Dette er ikkje eit søknadspliktig tiltak

- Dette er eit eit mindre tiltak som ikkje krev søknad og tillating, ifølgje nabo og utbyggjar Hans Gunnar Våge.
Lagar haug til garasjen. Dette er eit mindre tiltak som ikkje krev søknad og tillating, ifølgje nabo og utbyggjar Hans Gunnar Våge.

Utbyggjarar har sin eigen retorikk. I følgje utbyggjar og nabo Hans Gunnar Våge er dette ikkje eit søknadspliktig tiltak. Forstå det den som kan. For meg framstår det som eit vesentleg terrenginngrep.
Continue reading «– Dette er ikkje eit søknadspliktig tiltak»

Bilfri sydhavsøy med utsikt over innseglinga til Bergen og gangavstand til ”alt”

sydhavsøya
Sydhavsøya Straume Sør! Ein verkeleg nyhet, sjølv for oss som bur her!

Eigedomsmeklarar og utbyggjarar lar superlativa stå i kø når dei i heilsides annonsar freistar skapa interesse for leilighetar i nybygga på Straume. Etter heftig marknadsføring er likevel knappe 15 prosent av leilighetane selde. Continue reading «Bilfri sydhavsøy med utsikt over innseglinga til Bergen og gangavstand til ”alt”»