Tenkte på ungane

Sosialsatsane i Nye Øygarden bør følgja staten sine satsar også når det kjem til barnetillegg, tilrår formannskapet.

Les meir

Må arbeida for trygda

Uvanleg mange Øygardsstrilar i alderen 18 – 30 år er avhengig av sosialtrygd for å overleva. No vil kommunen at dei heller skal arbeida for pengane.

Les meir