-Alkohol og boksing høyrer ikkje saman

Alkohomservering kan ikkje tillatast i samband med idrettsarrangment i Fjell, ifølgje dei alkoholpolitiske retningslinene, hevda Odd Bjarne Skogestad (KrF).

Proffboksaren Tim-Robin Lihaug spelar VM-kamp i Sotra Arena i mars. Skal publikum få lov å nyta alkohol under kampen? Continue reading «-Alkohol og boksing høyrer ikkje saman»

Leitinga etter den ultimate «kånebilen»

Med så mange bilforhandlarar samla i Sotra Arena, var det freistande å utfordra bilseljarane til å koma opp med forslag til den ultimate ”kånebilen”. Venstre si Brith Ediassen vart med på leitinga. Continue reading «Leitinga etter den ultimate «kånebilen»»

Kjøper tomt i Sotra Arena

Ved å kjøpa tomta av Straume Messesenter bidreg Fjell kommune til å ordna opp i grunneigartilhøva i tilknyting til Sotra Arena. Men Sotra Sportsklubb kan ikkje rekna med å få dekka sin del av tomtekjøpet av tippemidlar.
Continue reading «Kjøper tomt i Sotra Arena»

Fjell kommune bygde på annan manns grunn

I euforien over å få vera med på å skapa noko stort, brydde ikkje byggherrane seg om å få på plass naudsynte avtalar med alle grunneigarane før Sotra Arena vart bygd. Fem år seinare håpar Fjell kommune å koma til semje med Straume Messesenter AS om prisen på eit 12 mål stort område. Continue reading «Fjell kommune bygde på annan manns grunn»