Trur kunnskapsklynge er rett svar

Dei har litt å kjempa mot, dei som skal planleggja den nye Sotra vidaregåande. Kan etablering av ein kunnskapsklynge motverka at dei flinke elevane søkjer seg vekk, og hindra at 40 prosent av dei som byrjar fell frå i løpet av skuletida? Continue reading «Trur kunnskapsklynge er rett svar»

Gjestekommentar: Kvar skal Kunnskapsbyen liggja?

Det er bra at det er ulike interesser som konkurrerer om plasseringa av den nye vidaregåande skulen i Fjell, Sund og Øygarden. Men er dei tilsette ved Sotra vidaregåande skule spurt? Continue reading «Gjestekommentar: Kvar skal Kunnskapsbyen liggja?»