Kommunenamnet står

SotraLista fekk ikkje fleirtal i kommunestyret for forslaget om å fremma ei eiga sak om folkeavstemming om kommunenamnet.

Les meir

SotraLista ut til bygdene

I håp om å treffa nye veljarar heime, køyrer SotraLista rundt i bygdene i Fjell, Sund og Øygarden i ein veteranbuss.

Les meir

SotraLista overlet avgjerda til veljarane

Årsmøtet i SotraLista tvilte seg til å stilla liste ved kommunevalet til hausten, trass i at dei ikkje har nådd målet om å henta tredelen av medlemmane frå Sund og Øygarden.

Les meir