Samferdselsministeren om OPS-kontrakten: -Ville vore ulønsamt å dela kontrakten

Hadde OPS-kontrakten på Sotrasambandet blitt delt inn i fleire mindre kontraktar, ville det vera uråd å oppnå effektiv og hensiktsmessig drift og vedlikehald. Continue reading «Samferdselsministeren om OPS-kontrakten: -Ville vore ulønsamt å dela kontrakten»

Gjestekommentar: Har vi bruk for det nye Sotrasambandet, egentlig?

I planleggingen av Sotrasambandet er det lagt inn beregninger for betaling fra bilistenes store trafikkvekst. Samtidig er det et sterk politisk mål å få ned økningen i biltrafikken og redusere den mest mulig.
Continue reading «Gjestekommentar: Har vi bruk for det nye Sotrasambandet, egentlig?»

Gjestekommentar: -Byvekstavtalen vil medføre økte bompenger på Sotrasambandet

Dersom man taper inntekt på nye Sotrasambandet, men oppfyller byvekstavtalens krav til null vekst i trafikkgrunnlaget knyttet til avtalen, vil tapet bli kompensert gjennom økt bompengeinnkreving lokalt. Continue reading «Gjestekommentar: -Byvekstavtalen vil medføre økte bompenger på Sotrasambandet»

16-åring starta underskriftsaksjon for hurtigbåt

I håp om å kunna bu heime hos familien medan ho går på vidaregåande har Mathilde Sæle (16) samla nærare 950 underskrifter for hurtigbåt mellom Ågotnes og Bergen.
Continue reading «16-åring starta underskriftsaksjon for hurtigbåt»

Tvilar på at norske entrepenørar vil leggja inn tilbod på Sotrasambandet

Konkurransereglane hindrar norske entrepenørar frå å samarbeida om å leggja inn eit felles tilbod på å byggja det nye Sotrasambandet.
Continue reading «Tvilar på at norske entrepenørar vil leggja inn tilbod på Sotrasambandet»