Alle gode ting er tre

Risikovillige investorar med brennheit tru på rekyl i marknaden for offshore-fartøy har i dag siste sjanse til å gjera ei kule i obligasjonslånet til Atlantic Offshore AS på Oslo Børs.

Les meir