-Her kan dei redusera køen

-Det er mogeleg å redusera trafikkøane på Sotrasambandet gjennom Drotningsvik, hevdar pendlarane John Erik Pål Nybøe og Sigbjørn Hernar. I statens vegvesen ser dei ikkje poenga.

Les meir

Vil kutta i Askøypakken

Statens vegvesen håpar å kunna spara 100 – 200 millionar kroner på å leggja om og foreinkla traseen for ny fylkesveg 562 mellom Lavik og Haugland.

Les meir

Hubro kan stoppa hyttefelt på Turøy

Omsynet til naturmangfaldet og den utryddingstruga hubroen er eitt av fylkesmannen sine hovudargument for å leggja inn motsegn mot eit planlagt hyttefelt på søre Turøy.

Les meir