Drakamp i Nordsjøen

Drakamp om utbyggingsløysinga for ei rekkje mindre oljefunn sør for Oseberg-feltet i Nordsjøen kan enda med at 400 millionar fat olje vert ført i land til Stureterminalen.

Les meir

Milliardoppdrag til Ågotnes

Nyheten om at Statoil har tildelt ein milliardkontrakt til subseamiljøet på Ågotnes hausta spontant applaus i kommunestyret i Fjell.

Les meir

Godkjende ny ilandføring til Kollsnes

Olje- og energiminister Terje Søviknes har i dag godkjend utbyggingsplanen for Byrding. Ein plan som inneber ilandføring av 300 millionar kubikkmeter gass til Kollsnes.

Les meir

Nytt felt i land til Sture-terminalen

Olja frå Vestflanken 2 vil verta ført i land til Stureterminalen i Øygarden. Statoil sin plassjef Olav Bådsvik jobbar iherdig for å finna enno fleire felt han kan kopla på dei eksisterande røyrleidingane.

Les meir

Storkontrakt til CCB – trekkjer oppseiiingar

Coast Center Base AS har inngått ein landsdekkjande kontrakt med Statoil om vedlikehald av subsea-utstyr. Mesteparten av arbeidet vil skje på Ågotnes. No trekkjer dei tilbake 11 varsla oppseiingar.

Les meir