No byrjar det å hasta med å få avklart lokaltrafikken gjennom Straume sentrum

Det vil ikkje verta fri flyt av trafikk gjennom Straume sentrum når det nye Sotra-sambandet står ferdig. Korleis kjøremønsteret for lokaltrafikken vert, er det likevel for tidleg å seia noko om. No byrjar det å hasta – om tre – fire månadar skal utkastet til reguleringsplan vera klart til å sendast ut på høring. Continue reading «No byrjar det å hasta med å få avklart lokaltrafikken gjennom Straume sentrum»

Flytt gjenvinningsstasjonen

FjellVAR sin gjenvinningsstasjon på Straume bør flyttast, ikkje utvidast. Anlegget ligg som ein kile inn i bustadområde, genererer mykje trafikk på ein veg som også vert nytta som skuleveg, og har ingenting i eit framtidig byområde å gjera. Continue reading «Flytt gjenvinningsstasjonen»

Dagens sleivspark: Salsfremjande vedtak

StorBergen Boligbyggelag kjører for tida store annonsekampanjer for ”Sutalause Straumehagen”. Ei trafikkvend blokk midt i Straume Sentrum. Politikarane i Fjell gjorde sist veke eit salsfremjande vedtak: Halvparten av trafikken til og frå Straume Næringsområde må framleis gå tett inntil husveggen, også etter at avlastningsvegen Arefjord – Storskaret står ferdig. Continue reading «Dagens sleivspark: Salsfremjande vedtak»