Ukritisk til ekstrem fortetting

Fleirtalet i Komité for plan og forvaltning er ukritisk til forslaget om å auka talet på bueiningar på Straume Sjøfront frå 200 til 325.

Les meir

Idyll på kanten av Sotrasambandet?

At Sotrasambandet kjem enno nærare Straume Sjøfront når nye R555 står ferdig, underslår reklamen for det framtidige bustadprosjektet.

Les meir

Fjell vil subsidiera børsnotert utbyggingsgigant

FrP-representanten Daniel Victor Sandvik køyrer nærast over tærne til skuleelevane når han køyrer over Gamle Straumsbru. Den underskotstruga vekstkommunen Fjell kan likevel koma til å subsidiera den børsnoterte utbyggjargiganten Veidekke ASA med fleire millionar kroner dei komande åra, vert utbyggingsavtalen for Straume Sjøfront vedteken.

Les meir

Samtalar om båthavna i Straumsundet

Toppleiinga i Fjell kommune har hatt samtalar med Veidekke om utforminga av båthavna ved Straume Sjøfront og ferdsla for småbåttrafikken i Straumsundet.

Les meir

Fest i lånte fjør

20. november i fjor var det storstilt opningsfest på Sartor Storsenter på Straume. Med det var ein fest i lånte fjør. Gjeldsandelen til Sartor Holding AS vil framleis vera skyhøg, sjølv om Olav Thon Eiendom ASA no kjøper seg opp i senteret.

Les meir

Farvel fornuft, farvel sunt folkevett?

Straumsundet

Dette er ikkje trygt! Dei vel 400 som har underskrive oppropet frå Brukarane av Straumsundet mot ny småbåthavn i sundet er ikkje i tvil. Spørsmålet vi alle no bør stilla er: Kan 400 innbyggjarar overtyda planleggjarar og politikarar som aldri har opplevd korleis straumtilhøva påverkar ferdsla i sundet?

Les meir

Dette er ingen omkamp

Det har aldri vore vurdert korleis småbåtanlegget – og fyllinga – i Straumsundet påverkar tryggleiken for  småbåtar som ferdast i leia.

Les meir