Sjøbadar året rundt

Desse kvinnene er overtydde om at dei har funne universalkuren som hjelper mot det meste.

Les meir

Uviss framtid for Gamle Straumsbru

Grunnundersøkingane i tilknytning til Gamle Straumsbrua denne veka vil antyda litt om brua si framtid. Men politikarane vil ha siste ordet.

Les meir

Samtalar om båthavna i Straumsundet

Toppleiinga i Fjell kommune har hatt samtalar med Veidekke om utforminga av båthavna ved Straume Sjøfront og ferdsla for småbåttrafikken i Straumsundet.

Les meir

Farvel fornuft, farvel sunt folkevett?

Straumsundet

Dette er ikkje trygt! Dei vel 400 som har underskrive oppropet frå Brukarane av Straumsundet mot ny småbåthavn i sundet er ikkje i tvil. Spørsmålet vi alle no bør stilla er: Kan 400 innbyggjarar overtyda planleggjarar og politikarar som aldri har opplevd korleis straumtilhøva påverkar ferdsla i sundet?

Les meir

Dette er ingen omkamp

Det har aldri vore vurdert korleis småbåtanlegget – og fyllinga – i Straumsundet påverkar tryggleiken for  småbåtar som ferdast i leia.

Les meir