Underskriftsaksjon for Straumsundet

Det er nok no! Brukarane av Straumsundet inviterer båtlag, velforeiningar og andre organisasjonar med tilknytning til Straumsundet og kystkultur til underskriftsaksjon for trygg ferdsle i Straumsundet i framtida.

Continue reading «Underskriftsaksjon for Straumsundet»

Rasar mot ny fylling i Straumsundet

Denne fyllinga er til stort hinder for trafikken. Den manglar lys og er ikkje merka, rasar Kjell Dønheim I Fjell Båtlag.
– Fyllinga på vestsida er til stort hinder for trafikken. Den manglar lys og er ikkje merka, rasar Kjell Dønheim i Fjell Båtlag. Biletet vart teke tirsdag denne veka.

Etter å ha kjempa ein fleireårig kamp mot fyllinga til Straume Sjøfront, vert leiar Kjell Dønheim i Fjell Båtlag mektig vreid når han no ser at det har kome ei ny fylling på andre sida av Straumsundet. Continue reading «Rasar mot ny fylling i Straumsundet»