Vurderte å fjernstyra Martin Linge frå Kollsnes

Dei Statoiltilsette på Sture- og Kollsnesanlegga må vera dei mest produktive arbeidstakarane i Bergens-området. Dagleg sørgjer dei for at olje, gass og kondensat til ein samla verdi av 350 millionar kroner passerar gjennom anlegga og ut til den europeiske marknaden.

Les meir

Satsar på Tverrsambandet

– Tverrsambandet er interessant. De har tre år på å finna dei gode argumenta for kvifor sambandet bør flyttast fram i køen i Nasjonal Transportplan, oppfordrar statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

Les meir