FrP-topp Svein Otto Jacobsen – ikkje så veldig populistisk likevel

Betre å vera ein utkant i noko stort, enn ein utkant i noko lite, seier FrP-topp Svein Otto Jacobsen i Sund. Partiet har programfesta kommunesamanslåing med Bergen – som einaste alternativ. Continue reading «FrP-topp Svein Otto Jacobsen – ikkje så veldig populistisk likevel»

Gjestekommentar: Helhetlig tenkning om infrastruktur

Det er vedtatt å legge ny vannledning fra Spildepollen til Goltakrysset på Glesnes for å knytte området til vannverket i Kørelen. Samtidig er det satt i gang arbeid med å regulere strekningen for å kunne bygge gang og sykkelsti. Continue reading «Gjestekommentar: Helhetlig tenkning om infrastruktur»

Gjestekommentar: Sund Kommune og mulighet for fastlandssamband i sør over til Bergen

I BT kan vi lese at Bergen Kommune snur og trekker tilbake veivesenets tillatelse til å dumpe mer stein i Liavatnet i Laksevåg. Dette er stein og fyllmasser fra E39 mellom Os og Rådalen. Continue reading «Gjestekommentar: Sund Kommune og mulighet for fastlandssamband i sør over til Bergen»

Ferjeavløysingsmidlar kan gje 600 millionar til fastlandssamband

Den nye ordninga med ferjeavløysingsmidlar også på fylkesvegnettet kan gje inntil 600 millionar til bygging av fastlandssamband frå Lerøy over Bjelkarøy til Hjellestad. Continue reading «Ferjeavløysingsmidlar kan gje 600 millionar til fastlandssamband»