600 sider kulturhistorie

Sotrabunad, tambur og ekstra breidt strilamål måtte til for at kultursoga for Sund skulle få ei verdig lansering.

Les meir

Vil rydda opp i tomtefestesaka i Klokkarvik

Sund kommune bør vurdera å kjøpa ut heile det attståande festearealet i Klokkarvik. Spørsmålet er berre om dei rekk det. For Roald Broch vil det uansett ikkje innebera nokon betalingsreduksjon.

Les meir

Ikkje aktuelt å riva Kroa

Grunneigar Steinar Knapskog har fått i oppdrag frå Hordaland fylkeskommune å måla opp tomta som er mest aktuell for innfartsparkering i Skogsvågskiftet.

Les meir

Bustadboble i Fjell

Utbyggjarane i Fjell pumpar ut nye bustadar langt raskare enn kva marknaden klarar å svelja unna. Sidan mars har talet på bustadar til sals i kommunen auka med 70 prosent.

Les meir

Har politikken blitt likegyldig?

Valdeltakinga i Fjell låg i år på beskjedne 57,1 prosent. I Sund var den enno lågare, berre 56.5. Har politikarane klart å gjera politikken likegyldig for innbyggjarane?

Les meir

Gjestekommentar: Helhetlig tenkning om infrastruktur

Det er vedtatt å legge ny vannledning fra Spildepollen til Goltakrysset på Glesnes for å knytte området til vannverket i Kørelen. Samtidig er det satt i gang arbeid med å regulere strekningen for å kunne bygge gang og sykkelsti.

Les meir

Fleire nyetableringar – færre konkursar

Fjellsokningane toler litt motvind, og har fått opp tempoet når det gjeld nyetableringar. På Askøy og i Øygarden kan det derimot verka som om framtidstrua tok lang sommarferie, viser Tunnelsyn sin gjennomgang av kunngjeringane i Brønnøysundregistra. Når det bles sterkt er det nokon som søkjar naudhavn. Andre byggjer vindmøller. I Fjell, Sund, Øygarden og Askøy […]

Les meir