Stod opp for klimaet

Med ønskje om ny veg overkøyrte fleirtalet klimatilhengjarane då kommunestyret i Fjell vedtok reguleringsplanane for FV. 561 Kolltveit – Ågotnes og Fv. 555 Kolltveit – Sund grense.

Les meir

Heider for lang og tru teneste

Arne Forland har vore tilsett i Husbyggerens Innkjøpskontor i 30 år. På 70-årsdagen 7. mai fekk han tildelt Norges Vel Diplom og medalje for lang og tru tjeneste frå arbeidsgjevar Svein Bergh.  

Les meir

Slepp ekstrarekning på 100 millionar

Dokumentavgifta er ikkje noko gyldig argument mot kommunesamanslåing. Vel Fjell, Sund og Øygarden å slå seg saman, vert den nye kommunen friteken for dokumentavgift.

Les meir

– Det var då veldig mange!

– Dette får marknaden ordna opp i på eiga hand, utbraut dagleg leiar Svein Bergh i Husbyggerenes Innkjøpskontor AS då Tunnelsyn konfronterte han med påstanden om at det har utvikla seg ei bustadboble i Fjell.

Les meir

– Tenk på omdømet!

Når 85 prosent av arbeidstakarane jobbar i småbedrifter, vert det feil å etablera eit kontaktutval for næringslivet spissa mot CCB og offshore. Formannskapet i Fjell sende like godt forslaget tilbake til administrasjonen.

Les meir

Får behandla arealplanen, likevel

Johannes Kobbeltvedt

Det er forskjell på å sitja i ei politisk arbeidsgruppe som behandlar detaljar i ein arealplan, og på å vera med på å vedta den overordna planen, vedtok kommunestyret i Fjell.

Les meir