Gjestekommentar: Jeg vil være din ombudsmann – ta ja-stempelet inn i den nye kommunen

Noe av det viktigste og mest givende med å være lokalpolitiker er alle de lokale sakene som behandles i hvert eneste politiske møte i kommunen. Continue reading «Gjestekommentar: Jeg vil være din ombudsmann – ta ja-stempelet inn i den nye kommunen»

Øygarden FrP vil ha statleg finansiering av eldreomsorga

Deltaking i Regjeringa sitt prøveprosjekt med statleg finansiering av eldreomsorga stod på dagsorden då eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vitja Øygarden.
Continue reading «Øygarden FrP vil ha statleg finansiering av eldreomsorga»