Manglar 83 meter bru

Berre ei 83 meter lang bru manglar før bebuarane på Lerøy og Bjelkarøy i Sund kan køyra bil til Hjellestad, ifølgje dei som bur på øyane. Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti, er taus.

Les meir

Ekspropierer på vegne av privat utbyggjar

Ekspropiasjon er eit fyord for Høgre og FrP, seier dei. For den private utbyggjaren Havblikk Invest AS er kommunestyret i Sund likevel villig til å gjera eit unntak på Glesvær.

Les meir

Pangstart på valkampen

Sund FrP og ordførarkandidat Svein Otto Jacobsen fekk ein pangstart på kommunevalkampen då dei inviterte til informasjonsmøte om fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy.

Les meir

– Vi bør snakka opp samarbeida våre

Formannskapet i Sund er positive til ei kommunesamanslåing. Kven kommunen til sjuande og sist vel å samarbeida med, er dei likevel langt frå samde om. Uansett fryktar dei at Sund vil verta ein lillebror i ein samanslegen kommune.

Les meir