Tilset i Fjell – kuttar i Askøy

Det vert fleire hender, men likevel stadig færre årsverk innan helse- og omsorgstenestene i kommunane vest for Bergen. Askøy og Sund er mellom dei kommunane der utviklinga går i feil retning. Continue reading «Tilset i Fjell – kuttar i Askøy»