Heltane i Nordsjøen

I ”Shetlandsgjengen. Heltane i Nordsjøen” lanserer Asgeir Ueland ein ny teori om kva som utløyste Telavåg-tragedien.

Les meir

Attreisinga av Telavåg – ei nasjonal oppgåve

På veg heim frå Tyskland med Dei kvite bussane, gjorde Telavåg-karane som hadde overlevd redslane i tysk fangenskap, ein stopp i Sverige. Dei ville kjøpa verktøy til å byggja opp att heimane sine. Resultatet vart ei av dei mest moderne bygdene i landet.

Les meir

Frigjeringsjubileet: Telavåg – sett med barneauge

Ungane sine opplevingar har ikkje vore det som har dominert i den norske krigshistoria. Robert Moen si forteljing startar med Televåg-tragedien. Han fortel likevel ikkje Telavåg-ungane sin historie. I boka ”Spiren – flukten – 2073 dager”, får vi ein gløtt av korleis ein unge opplever å leva på flukt. I dag lever ungene i Syria […]

Les meir