Har ikkje rett på dagpengar

Meir enn kvar femte registrerte arbeidssøkjar i Øygarden er i ferd med å falla utanfor velferdssamfunnet sitt økonomiske sikkerhetsnett.

Les meir