Samlar stadig meir makt

Endringane i smittevernlova tilfører ordførar Tom Georg Indrevik (H) svært mykje makt. No vil han be formannskapet om utvida fullmakter også over Plan og bygningslova.

Les meir

Synkronpadlarane

Etter fire år som henhaldsvis ordførar og varaordførar i Fjell har Marianne Sandahl Bjorøy og Tom Georg Indrevik fått god trening i å vera i same båt.

Les meir