-Uprofesjonelt av statssekretær Skjervold

Samferdselsdepartementet og statssekretær Tommy Skjervold (FrP) er no så hardt pressa på Sotrasambandet at dei vel å gå til personangrep og freista framstilla meg som syndebukk for den seine utlysing av OPS-kontrakten, hevdar ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A).

Les meir

Kunne ikkje lova pengar til snøggbåt i anleggsåra

40 millionar til eit snøggbåtsamband som kan avhjelpa trafikkavviklinga i anleggsperioden for nytt Sotrasamband ville hjulpe mykje, føreslo rådmann Steinar Nesse då statssekretær Tommy Skjervold (FrP) i samferdselsdepartementet i dag vitja Sotra.

Les meir