Travel dag for «reserve-laget»

Endeleg – etter sju år som vararepresentant for Fjell Venstre var eg meir enn klar for å debutera på talarstolen i kommunestyret under den historiske, aller siste budsjettdebatten i Fjell kommune.

Les meir

Tverrsnudde i havnesaka

Med knappast mogeleg fleirtal har formannskapet i Fjell vedteke å utsetja avgjerda om å forlata havnesamarbeidet med Bergen og planen om eit felles interkommunalt selskap.

Les meir

Kasteballar i politikken

Småbåteigarane på innsida av Fjell har blitt redusert til kasteballar i politikken. Kommunestyret vedtok i dag å ignorera pålegget frå Kystverket om å realitetsbehandla klagene frå Brukarane av Straumsundet, Fjell Båtlag og Bildøy Hyttelag om redusert tryggleik som følgje av fyllinga i Straumsundet.

Les meir

– Fjell må tenkja realistisk

– Skal vi vera sikre på å få til ei snarleg løysing på trafikkproblema til og frå Sotra, må vi planleggja i samsvar med nasjonale føringar. Dei er eintydige på at kollektivtrafikken må ta trafikkveksten i åra som kjem, hevdar Tore Turøy i Fjell Venstre i eit intervju på partiet si lokale heimeside.

Les meir