Kommentar: Eit sjølvbedrag

Det haldt ikkje med fredag den 13. for trafikkavviklinga til Bergen sentrum frå vest. Køane haldt fram laurdag.

Les meir

Send bilane under bakken!

Biltrafikken til det planlagt parkeringsanlegget til Straume Sjøfront bør køyra gjennom tunnelen som er utsprengt frå Kystbygarasjen til sjøfronten.

Les meir

Flytt gjenvinningsstasjonen

FjellVAR sin gjenvinningsstasjon på Straume bør flyttast, ikkje utvidast. Anlegget ligg som ein kile inn i bustadområde, genererer mykje trafikk på ein veg som også vert nytta som skuleveg, og har ingenting i eit framtidig byområde å gjera.

Les meir