Lokalt havbruk har fått vekstforbod

Kystområda kring Sotra er markert med raudt på fiskeriminister Per Sandberg sitt kart over område der lokale havbruksverksemder har forbod mot vekst.

Les meir