Utset trafikklys-avgjerda

Avgjerda om kva farge dei 13 produksjonsområda for laks, aure og regnbogeaure skal ha, vil ikkje verta avgjort før over nyttår.

Les meir